Toate produsele comercializate pe site sunt în perfectă concordanță cu normele și cerințele europene și românești și cu certificatele și declarațiile de conformitate ale producătorului și beneficiază de garanția legală de conformitate (astfel cum este definită de OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri) care dau Cumpărătorului posibilitatea să returneze produsele defecte sau neconforme ce i-au fost livrate.

În conformitate cu Art. 4,5 și 6 din OUG 140/2021, Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă: 1) respectă descrierea, tipul, cantitatea și calitatea și dețin funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;2) corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractului de vânzare și pe care vânzătorul l-a acceptat; 3) sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu toate instrucțiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare;4) sunt furnizate cu actualizări conform dispozițiilor contractului de vânzare .5) corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de același tip, ținând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absența unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu și specifice sectorului; 6) după caz, posedă calitatea și corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului; 7) dacă este cazul, sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de instalare sau alte instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească; și 8) respectă cantitatea și dețin calitățile și alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate, care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor și ținând seama de orice declarație publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanțului de tranzacții, inclusiv de către producător mai ales în anunțuri publicitare sau pe etichetă.

Nu se consideră că există o neconformitate dacă, la momentul încheierii contractului de vânzare, consumatorul a fost informat în mod explicit că o anumită caracteristică a bunurilor nu corespunde cerințelor obiective de conformitate, iar consumatorul a acceptat în mod expres și separat acest lucru la momentul încheierii contractului de vânzare.

Ne asumăm responsabilitatea pentru defectele existente ale produselor achiziționate (nu a celor primite cadou și a gratuităților), dacă acestea se manifestă în termen de 5 zile calendaristice de la livrarea acestora și vom prezuma că acestea s-au datorat unor erori de producție (vicii de fabricatie ascunse, ce nu puteau fi observate înainte de deschidere) sau a unui transport în condiții improprii, cu titlu de exemplu, dacă textura produsului nu corespunde și aceasta a suferit modificări ca urmare a unui transport la temperatură prea mare, dacă toate instrucțiunile de utilizare și întreținere au fost respectate de către Client.

Clientul are obligația de a păstra produsul în condițiile optime (temperatură de maxim 24 grade celsius, loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de variații majore de temperatură, închis în ambalajul original, etc). Nu răspundem pentru defectele noi, mai ales dacă au fost cauzate de folosirea sau păstrarea necorespunzătoare. IMPORTANT: Produsele Botanicus presupun condiţii de păstrare speciale, întrucât nu conțin multitudinea conservanților uzuali și puternici regăsiți în majoritatea produselor cometice, astfel, reclamaţiile ulterioare de calitate nu pot fi primite şi compensate, având în vedere lipsa controlului nostru pentru condiţiile de păstrare.

În cazul în care întâmpinați astfel de probleme, vă rugăm să ne semnalați defectele constatate prin intermediul unei sesizări scrise, dovedită prin fotografii, la adresa de e-mail: contact@botanicus.ro, în cel mai scurt timp, dar în termen de maxim 6 zile calendaristice de la recepționarea coletului. Botanicus va furniza un răspuns privind sesizările înregistrate în termen de aproximativ 5 zile lucrătoare, iar rezolvarea reclamațiilor, incluzând îndepărtarea defectelor, poate dura până la 30 de zile. În cazul reclamațiilor justificate, Botanicus va suporta costurile aferente returnării produselor.

Garanția poate fi aplicată numai în cazul în care, la momentul returnarii produsului, Clientul deține și prezintă toate documentele și elementele care au însoțit produsul la livrare (certificat de autenticitate, manual de instrucțiuni, etichete, cutia originală, documente de vânzare și/sau orice alt document cu valoare legală sau comercială, care a/au fost inclus(e) în colet în momentul livrării). Nu îndepărtați etichetele cu codurile de pe produs și de pe ambalaj și nu schimbați ambalajul/recipientul produselor. Lipsa acestor etichete sau a ambalajului/recipientului duce automat la pierderea oricărei garanții.

Un produs este considerat Defectuos atunci când nu prezintă proprietățile obișnuite/prezentate, nu servesc scopului pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de acelaşi tip și de aceleași standarde tehnice, nu respectă cerințele legale. Clientul nu poate invoca defecte sau deficiențe privind cadourile/gratuitățile oferite de Botanicus. Sensibilitatea clientului sau reacția alergică la ingredientele și produsele livrate nu pot fi considerate defecte ale produsului, astfel încât vă rugăm să consultați cu atenție lista ingredientelor. Imaginile produselor din magazinul Botanicus sunt doar ilustrative și nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăților bunurilor (ambalajul poate fi diferit, datorită unei modificări decise de producător). Deși se depun toate eforturile pentru a afișa culorile cu acuratețe, nu putem garanta că afișarea culorilor pe un dispozitiv reflectă cu exactitate culoarea produselor. Este posibil ca produsele dvs. să difere ușor de aceste imagini.

Vă garantăm că produsele noastre sunt 100% autentice și garantăm proveniența acestora exclusiv pe căi legale. Pentru compoziția produsului este responsabil producătorul. Produsele sunt fabricate pe teritoriul Uniunii Europene au în general o durată de valabilitate de până la 24 de luni de la data producției (data de valabilitate a fiecărui produs este prevăzută expres pe ambalajul său), conform certificatului eliberat de producător, sunt pentru uz extern și nu dăunează sănătății. Data de valabilitate de la deschidere este indicată pe fiecare produs în parte prin simbolul specific sau prin indicarea intervalului de timp în care este preferabil ca produsul să fie utilizat. Pentru produsele cu o durabilitate mai mică de 30 de luni, data de minimă durabilitate este exprimată clar și indică fie luna și anul, fie ziua, luna și anul, în această ordine. După caz, aceste informații sunt completate de indicarea condițiilor care trebuie satisfacute pentru a garanta data de minimă durabilitate menționată. Dacă produsele cosmetice sunt depozitate conform specificațiilor și nu sunt lăsate cu ambalajul deschis acestea își vor menține proprietățile pe o perioadă minimă cu cea specificată de producător. Indicarea termenului de valabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice cu o valabilitate minimă de cel putin 30 de luni. Asemenea produse sunt însoțite de indicarea duratei de utilizare de la deschidere care nu prezintă niciun pericol pentru consumator. Semnul distinct pentru durata de utilizare de la deschidere este prevăzut în anexa 2 a Legii nr. 178/2000 și este prezentat sub forma unui desen cu o cutie cu un capac deschis care are trecut în mijlocul ei semnul : 3M, 6M, 12M, 18M, 24M, 36M. Termenul de valabilitate se calculează din momentul deschiderii produsului și este de - conform desenelor - 3 luni până la 36 luni.

Termenele de valabilitate sunt în strânsă legătură cu modul de utilizare și condițiile de depozitare a produsului. Orice produs cosmetic, depozitat în locuri răcoroase, ferite de umezeală, fără expunere la soare, închis în ambalajul original, își va menține proprietățile și caracteristicile sale pe toată durata sa de folosire. ATUNCI C ND SESIZAȚI PRIN ORICE MODALITATE (MIROS, GUST, VĂZ) CĂ UNA DIN PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI S-A MODIFICAT, ARUNCAȚI ACEL PRODUS PENTRU CĂ VĂ POATE DĂUNA SĂNĂTĂȚII.

Product added to wishlist