Prezenta secțiune este un extras sintetic din Termenii și Condițiile de Vânzare. Vă rugăm să consultați în integralitate conținutul acestor Termeni și Condiții în secțiunea dedicate de pe site.

A. DREPTUL DE RETRAGERE

1. În conformitate cu dispozițiile OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, aveți dreptul ca, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produselor comandate, să notificați în scris BOTANICUS ROM NIA S.R.L. asupra deciziei dvs. de a renunța la produsele comandate, fără obligativitatea invocării unui motiv anume. Taxele de retur vor fi suportate de către dvs., în conformitate cu art. 14 alin.(2) din OUG nr. 34/2014.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de retragere trebuie să informați în scris, anterior și în mod expres BOTANICUS ROM NIA S.R.L. la următoarele date de contact: sediul social în România, Jud. Iași, Iași, Str. Șapte Oameni, Nr.22, Parter, Ap.7, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J22/1535/2023, CUI 48143790, e-mail: contact@botanicus.ro, cu privire la decizia de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă și completarea formularului de retragere ce se găsește în colet. Botanicus România vă pune la dispoziție formularul de retragere standard, însă folosirea formularului de retragere nu este obligatorie, fiind suficientă orice declarație neechivocă scrisă cu privire la retragerea din contract, fiind necesar să includeți informații suficiente privind numărul comezii și produsele returnate.  Botanicus România îi va transmite clientului fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

2. Pentru a respecta termenul-limita de retragere în conformitate cu prevederile legale, trebuie să returnați produsele, obligatoriu utilizând ambalajului original (în care a fost livrat produsul respectiv), prin trimiterea unui colet cu confirmare de primire doar la adresa România, Jud. Iași, Iași, Str. Șapte Oameni, Nr.22, Parter, Ap.7, fără nicio întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care ați comunicat către Botanicus decizia dvs. de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

3. Este obligatoriu ca Produsele să fie returnate către Botanicus România într-o stare care să permită repunerea lor la vânzare, în ambalajul original intact, împreună cu eticheta intactă, sigilate, cu accesoriile, prospectele, holograma etc. în starea în care au fost expediate de vânzător, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică, deteriorare, sau testare. Aveți obligația de a păstra produsele în condițiile optime (temperatură de maxim 24 grade celsius, loc răcoros, etc). În situația în care ați beneficiat pe Site de o ofertă specială, care vă permitea, în anumite condiții, să achiziționați unul sau mai multe produse ofertate în schimbul Comenzii sau să beneficiați fără cost suplimentar de diferite gratuități sau eșantioane promoționale, se va considera că prin exercitarea dreptului de retragere nu mai sunteți eligibil pentru a beneficia de respectiva ofertă, gratuități sau de respectivele eșantioane. Va fi necesar să restituiți produsul (produsele) pe care doriți să îl/le returnați doar împreună cu gratuitățile/ eșantioanele primite/ respectiv produsul (produsele) achiziționate la ofertă în schimbul Comenzii produsului/produselor returnat(e), astfel încât Botanicus România să poată da curs cererii dvs. de retragere (cu titlu de exemplu, dacă în cadrul unei oferte ca la o comandă de peste o anumită sumă ați avut beneficiul de a achiziționa produse în plus la prețuri preferențiale, nu puteți returna doar o parte a produselor și să păstrați produsele la ofertă, și nu puteți păstra gratuitățile).

Clientul ia la cunoștință faptul că în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionistii, dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru Comenzile care se referă la furnizarea de bunuri care au fost desigilate de Client după livrare, bunuri ce nu mai pot fi returnate din motive de igienă sau protectie a sanatatii, furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid și nici la furnizarea de bunuri confecționate potrivit specificațiilor consumatorului sau evident personalizate.

Clientul declară că înțelege că nu se va putea prevala de dreptul său legal de retragere cu privire la produsele desigilate de el, a căror nouă comercializare de către Botanicus România este prezumată legal că poate prezenta riscuri din motive de igienă sau de protecție a sănătății pentru consumatori, cu privire la produsele care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid. Botanicus România își rezervă dreptul de a formula oferte la produse cu preț redus în cazul în care acestea au un termen relativ apropiat de termenul de expirare prevăzut de producător pentru care să prevadă imposibilitatea clientului de a returna respectivul produs în temeiul art. 9 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014, însă această eventuală imposibilitate de returnare va fi adusă la cunoștința clientului expres pe site și anterior livrării produselor.

Botanicus România își rezervă dreptul de a refuza noi comenzi de la clienții care se prevalează în mod abuziv de  exercitarea dreptului de retur, și acceptăm maxim returul a 3 (trei) produse în decursul unui an calendaristic, pentru fiecare client. Ne considerăm îndreptățiți să impunem această limită, din considerente de protecție a sănătății consumatorului, pentru a nu risca modificări ale formulelor produselor în cursul unor multiple proceduri de transport și perioade în care produsele s-ar afla în condiții în afara controlului nostru.

4. Ne rezervăm dreptul de a accepta sau de a refuza returul numai după ce produsele au fost verificate și corespund condițiilor de retur. Botanicus România are dreptul de a amâna rambursarea până la data la care primește înapoi produsele. În cazul în care returul se soluționează cu restituirea contravalorii produselor, Botanicus România SRL va restitui în termen de 14 zile calendaristice de la primirea coletului returnat sumele achitate de dvs. pentru produsele returnate, fără taxele de transport pentru retur, care vor fi suportate de dvs., în conformitate cu art. 14 alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii. Clientul înțelege și își dă în mod expres acordul ca rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar (indiferent de modul în care a achitat comanda) și se obligă să furnizeze Botanicus România datele unui cont bancar pentru transferul sumelor. În cazul în care au fost aplicate coduri de reducere sau alte beneficii, se va restitui doar valoarea efectiv achitată de către Client, din care se scad taxele pentru retur.

În cazul exercitării dreptului de retrage cu privire la o comandă achitată prin voucher, nu puteți solicita încasarea contravalorii voucherului în cont, ci doar emiterea unui nou voucher care va avea o perioadă de valabilitate ce va expira la aceeași dată la care expira voucherul inițial cu care s-a făcut plata, sau puteți solicita alte produse care se afla pe stoc. În cazul în care la data returului voucherul era expirat, nu puteți solicita nici emiterea un nou voucher și nici încasarea contravalorii voucherului în cont, asumându-vă implicit pierderea contravalorii voucherului.

B. RETURUL PRODUSELOR ÎN CAZUL UNEI DAUNE/ANOMALII LA PRODUSUL COMANDAT

1. Clientul sau persoana împuternicită de client să recepționeze comanda este rugat să verifice starea aparentă a coletului și a produselor în momentul efectuării livrării. În cazul unei anomalii cu privire la colet (colet deschis sau deteriorat, urme de lichid, etc) sau a unei daune/anomalii privind la produsul comandat (produs lipsă sau deteriorat), Clientul trebuie, în mod obligatoriu:

  • Să refuze primirea coletului de la curier, dacă daunele coletului sunt vizibile în prezența curierului, și să formuleze clar și detaliat toate argumentele cu privire la defectele sau anomaliile constatate, urmând a fi scrise de Client pe bonul de livrare al curierului. În plus, Clientul va semnala obiecțiunile societății Botanicus România S.R.L., la adresa de e-mail: contact@botanicus.ro, în termen de maxim 24 de h de la recepționarea și refuzarea coletului.
  • Dacă daunele nu sunt vizibile în prezența curierului și clientul recepționează pachetul, sau dacă livrarea a fost făcută prin serviciul SHIP&GO, Clientul va semnala daunele sau lipsurile constatate prin intermediul unei sesizări scrise (în care va descrie defectele și modalitatea sugerată de rezolvare) și dovedite prin fotografii, la adresa de e-mail: contact@botanicus.ro, în cel mai scurt timp, dar în termen de maxim 24 de h de la recepționarea coletului. Botanicus România va furniza un răspuns privind sesizările înregistrate în termen de aprox. 5 zile lucrătoare, iar rezolvarea reclamațiilor, incluzând îndepărtarea defectelor, poate dura până la 30 de zile.  În cazul reclamațiilor justificate, Botanicus Romania va suporta costurile aferente returnării produselor.
  • Neîndeplinirea procedurii descrise exclude posibilitatea oricărei reclamații împotriva transportatorului și a vânzătorului, iar Clientul nu va putea solicita rambursarea vreunei sume și nici livrarea din nou a produselor.

2. În cazul în care produsele livrate prezintă un defect existent la momentul recepționării coletului, Clientul are dreptul de a solicita eliminarea defectului, prin înlocuirea sau repararea produsului, sau printr-o compensație sub forma unui voucher. Dacă Botanicus România nu va putea elimina defectul sau înlocui produsul (exemplu: pentru lipsă stoc), Clientul are dreptul de a revendica reducerea prețului de achiziție (doar dacă există consens privind suma de reducere cu Vânzătorul) și, dacă defectul este substanțial, poate solicita expres încetarea contractului. Clientul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră, pentru vici aparente sau neconformitatea afectează gratuitățile/cadourile. Măsura reparatorie aplicabilă va fi stabilită prin negociere comună.

Aceste opțiuni (înlocuire, reparare, încetare contract) presupun returnarea produsului defect, fără utilizări, fără deschidere ambalaj/urme de uzură, la Botanicus România, pe cheltuiala vânzătorului. Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original,împreună cu eticheta intactă, în starea în care au fost expediate de vânzător, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică, deteriorare, testare (altele decât cele cauzate de defecțiune). Returnarea produselor se va face doar după comunicarea scrisă cu Botanicus România și primirea unui răspuns favorabil de la Botanicus România, conform procedurii menționate la punctul 4.1.  Ne rezervăm dreptul de a accepta sau refuza sesizarea numai după ce produsele au fost verificate și se constată că sesizarea este întemeiată.

În urma aplicării încetării contractului, suma achitată de client va fi restituită în contul clientului în maxim 5 zile lucrătoare în funcție de banca emitentă a cardului (de regulă 3 zile). Clientul înțelege și își dă în mod expres acordul ca rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, indiferent de modalitatea în care a achitat produsul, și se obligă să furnizeze Vânzătorului datele unui cont bancar pentru transferul sumelor.

În cazul aplicării încetării contractului pentru o comandă ce a fost achitată cu un voucher, Clientul nu poate solicita încasarea contravalorii voucherului în cont, ci doar emiterea unui nou voucher care va avea o perioadă de valabilitate ce va expira la aceeași dată la care expira voucherul inițial cu care s-a făcut plata. În cazul în care la data aplicării încetării contractului voucherul era expirat va fi emis un nou voucher care va avea o perioadă de valabilitate de 15 zile calendaristice.

Product added to wishlist